Adoptuj Rój !

  • Chciałbyś dołączyć do grona osób realnie wspierających zwiększenie populacji pszczół w przyrodzie i widzieć tego efekty?
  • Chciałbyś rozmnażać pszczoły, niekoniecznie zostając pszczelarzem?
  • Dysponujesz dogodnym miejscem na postawienie kłody, bądź ula?
  • Mieszkasz w mieście i uważasz, że to Ciebie w jakiś sposób ogranicza?

Teraz możesz tego dokonać zostając „Pszczłowiekiem”

Pszczłowiek – człowiek, który żyje w harmonii z pszczołami i całą Naturą. Szanuje je i pomaga być zdrowymi, nie oczekując niczego w zamian. Bezwarunkowo. Kocha je. 🙂

Adoptuj Rój i rozmnażaj pszczoły razem z nami!

W ramach adopcji oferujemy:

  • Wypożyczenie ula, lub kłody bartnej.
  • Instalację w dowolnym miejscu (nawet poza miejscem zamieszkania).*
  • Zasiedlenie pnia zdrowymi niepryskanymi chemią pszczołami dzikiej rasy.
  • Opiekę nad rodziną pszczelą.
  • Poczucie dumy z możliwości rozmnażania pszczół.
  • Umieścimy zdjęcie Twoich pszczół na stronie Fundacji.

Zainteresowany?

Zapoznaj się z warunkami „Adopcji Roju” (link dostępny po powołaniu Fundacji).

*  Jeśli mieszkasz w mieście i chciałbyś mieć „swoje” pszczoły, możemy umieścić je w Twoim ulubionym lesie, lub innym dogodnym miejscu zawsze mając na względzie dobro pszczół. Tabliczka umieszczona w pobliżu instalacji informować będzie wszystkich o Adopcji Roju, Idei Pszczłowieka, i osobie dzięki której taka instalacja mogła zaistnieć, czyli dzięki Tobie!

Pamiętaj jednak iż:

Nie dzielimy się miodem z nikim… poza pszczołami!

Statut Fundacji kategorycznie zabrania wybierania ze stworzonych siedlisk jakiejkolwiek ilości miodu, oraz innych produktów pszczelich.