Co robimy

Fundacja jest w trakcie powstawania. Przeczytaj dlaczego warto wesprzeć powołanie Fundacji.

Fundacja Ochrony Pszczół „Nowa Ziemia” ma na celu przyczynić się do zwiększenia populacji zagrożonych wyginięciem pszczół.

Powyższe zadania fundacja realizować będzie tworząc najbardziej dogodne warunki bytowania i rozmnażania pszczół w ich naturalnym środowisku ograniczając do minimum ich kontakt z człowiekiem poprzez:

  • Budowę kłód bartnych – część odciętego pnia drzewa z pomieszczeniem dla pszczół.
  • Budowę innych siedlisk przeznaczonych do zamieszkania przez pszczoły np. pszczoły murarki.

oraz:

  • Propagowanie bartnictwa – postępowania z pszczołami wg. zasad tej staropolskiej tradycji.
  • Finansowanie kursów dla przyszłych bartników.
  • Współpracę z rolnikami ekologicznymi – chcemy pomóc rolnikom produkującym zdrową żywność zasiedlając pszczoły w okolicach ekologicznych upraw. (Warunkiem jest rezygnacja z oprysków produkowanej żywności).
  • Inne zaplanowane projekty wdrażane sukcesywnie po rejestracji Fundacji.

Nie dzielimy się miodem z nikim… poza pszczołami!

Statut Fundacji kategorycznie zabrania wybierania jakiejkolwiek ilości miodu ze stworzonych przez Fundację jakichkolwiek siedlisk teraz, oraz w przyszłości!