Co robimy

Fundacja Ochrony Pszczół “Nowa Ziemia” ma na celu przyczynić się do zwiększenia populacji zagrożonych wyginięciem dzikich pszczół w przyrodzie.

Powyższe zadania fundacja realizować będzie tworząc najbardziej dogodne warunki bytowania i rozmnażania pszczół w ich naturalnym środowisku ograniczając do minimum ich kontakt z człowiekiem poprzez:

  • Budowę kłód bartnych – część odciętego pnia drzewa z pomieszczeniem dla pszczół.
  • Budowę innych siedlisk przeznaczonych do zamieszkania przez pszczoły np. pszczoły murarki.

oraz:

  • Propagowanie bartnictwa – postępowania z pszczołami wg. zasad tej staropolskiej tradycji.
  • Finansowanie kursów dla przyszłych bartników.
  • Współpracę z rolnikami ekologicznymi – chcemy wspierać producentów zdrowej żywności zasiedlając pszczoły w okolicach ekologicznych upraw. (Warunkiem jest rezygnacja z oprysków).
  • Inne projekty mające wpływ na zwiększenie populacji pszczół.

Nie dzielimy się miodem z nikim… poza pszczołami!

Statut Fundacji kategorycznie zabrania wybierania jakiejkolwiek ilości miodu ze stworzonych przez Fundację jakichkolwiek siedlisk teraz, oraz w przyszłości!