Co robimy

Działamy na rzecz:

  • zwiększania populacji pszczoły miodnej występującej naturalnie w przyrodzie.
  • zwiększania odporności, a co za tym idzie zdolności do przetrwania gatunku.

Realizujemy takie zadania jak:

  • Propagowanie bartnictwa – postępowanie z pszczołami wg zasad tej staropolskiej tradycji.
  • Finansowanie warsztatów dla przyszłych bartników.
  • Czynne wspieranie bartników
  • Budowę i instalację kłód bartnych – część odciętego pnia drzewa z pomieszczeniem dla pszczół.
  • Współpracę z rolnikami ekologicznymi
  • Zakładanie łąk kwietnych
  • Nasadzenia drzew, krzewów i roślin przyjaznych pszczołom

Nasza zasada to:

Nie dzielimy się miodem z nikim… poza pszczołami!

Statut fundacji kategorycznie zabrania podbierania jakiejkolwiek ilości miodu i innych produktów pszczelich ze stworzonych przez fundację siedlisk.