Co robimy

Fundacja Ochrony Pszczół “Nowa Ziemia” ma na celu przyczynić się do zwiększenia populacji zagrożonych wyginięciem dzikich pszczół w przyrodzie.

Powyższe zadania fundacja realizować będzie, tworząc najbardziej dogodne warunki bytowania i rozmnażania pszczół w ich naturalnym środowisku, ograniczając do minimum ich kontakt z człowiekiem poprzez:

  • Budowę kłód bartnych – część odciętego pnia drzewa z pomieszczeniem dla pszczół.
  • Budowę innych siedlisk przeznaczonych do zamieszkania przez pszczoły, np. pszczoły murarki.

oraz

  • Propagowanie bartnictwa – postępowania z pszczołami wg zasad tej staropolskiej tradycji.
  • Finansowanie kursów dla przyszłych bartników.
  • Współpracę z rolnikami ekologicznymi – chcemy wspierać producentów zdrowej żywności, zasiedlając pszczoły w okolicach ekologicznych upraw (warunkiem jest rezygnacja z oprysków).
  • Inne projekty mające wpływ na zwiększenie populacji pszczół.

Nie dzielimy się miodem z nikim… poza pszczołami!

Statut fundacji kategorycznie zabrania wybierania jakiejkolwiek ilości miodu ze stworzonych przez fundację jakichkolwiek siedlisk teraz i w przyszłości!