Nieoficjalny start

Zaczęliśmy w końcu aktywnie działać na rzecz pszczół. Dzisiejszy dzień 13.07.2019 można uznać ważnym wydarzeniem dla powstającej fundacji, ze względu na rozpoczęcie działań na rzecz ochrony środowiska. Dzisiaj to bowiem można było zaobserwować pierwsze strugi odpryskującego drewna w służbie natury, a także strugi potu spływającego po czole szczęśliwego Pszczłowieka, wykonującego kłody bartne dla najszczęśliwszych wolnych pszczół na ziemi – Nowej Ziemi.

Niesiemy Wam tę radosną nowinę z deklaracją, iż wystartowaliśmy nieoficjalnie i nigdy nie skończymy.

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Pszczoły w naturze.

Pszczłowiek przy pracy.
W przerwie czytanie miesięcznika „Dzikie życie” – poświęconego ochronie dzikiej przyrody i popularyzowaniu głębokiej ekologii.