POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z INFORMACJĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator
    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ochrony Pszczół „Nowa Ziemia” z siedzibą Korlino 22, 76-113 Postomino

1.2 Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

1.2.1 listownie: Korlino 22, 76-113 Postomino

1.2.2 za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@fundacjanowaziemia.pl

1.2.3 telefonicznie: 663 443 141

2. Cele i podstawy przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:

2.1 [art. 6 ust 1 lit a RODO] wyrażoną zgodą [uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, projektach, komentowanie postów za pośrednictwem portali społecznościowych]

2.2 [art. 6 ust 1 lit b RODO] chęcią zawarcia umowy, współpracą, wolontariatem

2.3 [art. 6 ust 1 lit c RODO] realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

2.4 [art. 6 ust 1 lit f RODO] wykonywaniem działań realizowanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu [promocja działalności Fundacji, wykonywanie zadań statutowych w interesie publicznym, dbałość o wizerunek]

2.5 [art. 9 ust 2 lit a RODO] wyrażoną zgodą wynikającą z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub wolontariat, która prześle swoje dokumenty korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.fundacjanowaziemia.pl

3. Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych będą:

3.1 podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych:

3.1.1 firmy świadczące usługi hostingu serwera

3.1.2 wspierające działalność Administratora [aplikacje, systemy operacyjne, pocztowe]

3.1.3 firmy dostarczające aplikacje wykorzystywane do analizy ruchu na stronie internetowej [Google]

3.1.4 firmy współpracujące w zakresie organizacji warsztatów/ szkoleń/projektów

3.1.5 firmy realizujące na naszą rzecz usługi kadrowo- księgowe

3.1.6 firmy świadczące usługi BHP

3.2 inni Administratorzy:

3.2.1 firmy świadczące usługi prawne

3.2.2 firmy świadczące usługi pocztowe posiadające status operatora pocztowego

3.2.3 firmy świadczące usługi audytowe/ kontrolne

3.2.4 firmy administrujące portalami: YouTube [Google], Minds.com [wspierany przez Anonymous], Polfejs.net

3.3 Współadministratorzy:

3.3.1 Facebook

4. Przekazywanie danych do Państw Trzecich

4.1 Dane będą przekazywane do Państwa Trzeciego [USA] w związku z prowadzonymi działaniami podejmowanymi w serwisach społecznościowych Facebook oraz poprzez wykorzystanie narzędzi analitycznych Google. Poziom zabezpieczeń został wskazany przez Facebook oraz Google w Polityce Prywatności a jako podstawę przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy [EOG] wskazano standardowe klauzule umowne, które zostały zaakceptowane poprzez wydane decyzje przez Europejską Radę Ochrony Danych [EROD].

4.2 Standardowe klauzule umowne potwierdzają wysoki poziom bezpieczeństwa i poufności danych.

4.3 Administrator w celu realizacji postanowień statutu, wykorzystuje do swojej działalności platformę Minds.com, która jest narzędziem open-source’owym, korzystanie z której następuje za zgodą użytkownika a zebrane informację w postaci danych osobowych przekazywane są do Państwa Trzeciego [USA]. Transfer danych nie zapewnia wysokich gwarancji ich bezpieczeństwa i może być przekazywany urzędnikom, organom ścigania bez zachowania poziomu ochrony istniejącego w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Sposób zbierania danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zebrane:

5.1 bezpośrednio od osoby, której dotyczą: wszelkie dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, realizacji zawartych umów, przystąpienia do wolontariatu, wpłaty darowizny, warsztatów, szkolenia, utrwalania wizerunku w związku z promocją działalności statutowej

5.2 za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencji papierowej, strony www.fundacjanowaziemia.pl

5.3 za pośrednictwem rejestrów publicznych w celu realizacji działań statutowych w interesie publicznym [CDEiG, KRS, Monitor Gospodarczy]

5.4 za pośrednictwem plików cookies własnych i zewnętrznych: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, lokalizacja użytkownika, rodzaj urządzenia, odwiedzone podstrony, długość przebywania na stronie, wiek, zainteresowania, płeć, lokalizacja

5.5 w wyniku zapytań kierowanych do serwera: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, czas nadejścia zapytania, informacja o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach

5.6 dane zbierane podczas administrowania fanpage za pośrednictwem Facebook w przypadku osób niezarejestrowanych to anonimowe dane statystyczne, natomiast w przypadku osób zarejestrowanych przetwarzane są dane zgodnie z zaakceptowanym przez użytkownika profilu Regulaminem oraz Polityką Prywatności Facebook. Będą to następujące rodzaje danych: imię i nazwisko, wykształcenie, wiek, płeć, lokalizacja, zainteresowania.

6. Mechanizm cookies na stronie internetowej

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

6.1 własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, poprzez dopasowanie zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika, rozpoznania urządzenia, lokalizacji

6.2 pliki cookies zewnętrzne służące przede wszystkim do raportowania interakcji użytkowników z witryną www.fundacjanowaziemia.pl , analizowania sposobu i czasu poruszania się po witrynie www, wykorzystując do tego celu narzędzia Google [Analytics, Youtube].

7. Zbieranie danych w dziennikach logów

Zgodnie z przyjętą praktyką dostawcy usług hostingowych, zapytania kierowane do naszego serwera w związku z przeglądaniem strony internetowej są zapisane w dzienniku logów. Są to dane niezidentyfikowane, ponieważ nie można przypisać ich konkretnej osobie. Dane są zbierane i podlegają analizie w celu zapewnienia poprawnego działania strony i eliminacji błędów.

8. Czas przechowywania danych

8.1 do czasu wycofania udzielonej zgody

8.2 przez okres konieczny do realizacji postanowień umowy, następnie przez okres wymagany przepisami prawa, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

8.3 przez okres konieczny do realizacji zadań statutowych

8.4 w przypadku udziału w procesie rekrutacyjnym:

8.4.1 dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji

8.4.2 w przypadku wyrażonej zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy

8.5 w przypadku plików cookies sesyjnych przechowywane są na urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki

8.6 w przypadku plików cookies trwałych przechowywane są do czasu ich usunięcia lub ich wyłączenia w każdym czasie. Zmiany ustawień, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki.

9. Profilowanie

9.1. w związku z korzystaniem z plików cookies zewnętrznych, zbierane są i analizowane informacje pozyskane za ich pośrednictwem na rzecz podmiotów trzecich [Google, Minds.com, Facebook]

9.2 pliki cookies pozwalają zarządzać preferencjami dotyczącymi reklam wyświetlanych w Google oraz w witrynach i aplikacjach współpracujących z Google. Można zmieniać swoje zainteresowania, decydować, by dane były używane do pokazywania trafniejszych reklam, poprzez ustawienie określonych usług reklamowych w przeglądarkach swojego urządzenia

9.3 można korzystać z dodatku Google do przeglądarki, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google na wszystkich wyświetlanych stronach

9.4 można wprowadzić zmiany w ustawieniach przeglądarki prywatności swojego profilu, jeżeli nie wyraża się zgody na przetwarzanie danych w plikach cookies zewnętrznych, umieszczanych przez Facebook bądź można złożyć wniosek o usunięcie profilu z fanpage Administratora.

10. Utrwalanie wizerunku

W związku z organizacją szkoleń, warsztatów i innych projektów, za pośrednictwem których Administrator realizuje swoje cele statutowe może dochodzić do rejestracji wydarzeń i utrwalania wizerunków uczestników. Nagrania wydarzeń, zdjęcia udostępniane będą za pośrednictwem strony www.fundacjanowaziemia.pl , fanpage Facebook oraz wykorzystaniem narzędzi Google [YouTube].

11. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

11.1 żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, otrzymania ich kopii

11.2 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub Podmiot Współpracujący

11.3 prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie wysyłając informację na adres e-mail: rodo@fundacjanowaziemia.pl bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

11.4 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych [na adres Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa].

12. Podanie danych osobowych jest

12.1 dobrowolne, gdy korzystacie Państwo z fanpage Administratora a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień prywatności profilu oraz sposobu korzystania z fanpage

12.2 dobrowolne, gdy odwiedzacie Państwo witrynę www.fundacjanowaziemia.pl a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień przeglądarki

12.3 dobrowolne w przypadku wyrażenia zgody na udział w warsztatach, wolontariacie, wpłaty darowizny, publikacji wizerunku

12.4 warunkiem koniecznym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zawarcie umowy, uczestnictwo w warsztatach/ szkoleniach/procesie rekrutacji/projekcie.

13. Bezpieczeństwo danych

13.1 Połączenie pomiędzy serwerem Administratora a użytkownikiem końcowym zostało zabezpieczone za pomocą protokołu SSL.

13.2 Administrator wdrożył celem zapewnienia bezpieczeństwa informacji zabezpieczenia techniczne i organizacyjne przewidziane prawem.