PROJEKT – DRZEWA I KRZEWY

Nasadzenia drzew i krzewów dla pszczół przez Fundację "Nowa Ziemia"

Założenia projektu:

 • wzbogacanie bazy pożytkowej pszczołom w miejscu naturalnego ich występowania
 • wzbogacanie bazy pożytkowej pszczołom w miejscach występowania barci i kłód bartnych
 • zachęcanie pszczół do lotów po pożytki w pobliżu siedliska

Sposób realizacji:

 • nasadzenia drzew i krzewów w obrębie lotu pszczół
 • nasadzenia drzew i krzewów na terenach państwowych oraz prywatnych
 • nasadzenia z uwzględnieniem odmian rodzimych gatunków drzew i krzewów

Spodziewane rezultaty:

 • zwiększenie bioróżnorodności sprzyjającej owadom zapylającym
 • zaniechanie lotów pszczół po pożytki w odległe miejsca
 • unikanie bazy pożytkowej roślin genetycznie modyfikowanych
 • unikanie skażenia niebezpiecznymi dla życia pszczół środkami ochrony roślin
 • unikanie zanieczyszczenia wnętrza siedliska pszczelego pozostałościami środków ochrony roślin
 • zwiększenie odporności pszczół na choroby
 • zwiększenie przeżywalności pszczół

W ramach projektu dokonaliśmy nasadzeń 50 drzew z rodzaju: Lipa

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *