PROJEKTY

Nasadzenia drzew i krzewów dla pszczół przez Fundację "Nowa Ziemia"

Nasadzenia drzew i krzewów w celu wzbogacania pszczołom bazy pożytkowej w miejscu ich naturalnego występowania oraz okolicach barci i kłód bartnych.


Warsztaty bartnicze Fundacji Ochrony Pszczół „Nowa Ziemia”, czyli kurs dla przyszłego bartnika.

Nauka bartnictwa – starodawnego rzemiosła i sztuki, jako formy ochrony pszczół i natury oraz kultywowanie wielowiekowej tradycji.


Łąki kwietne w naturze wysiewane dla pszczół przez Fundację Ochrony Pszczół „Nowa Ziemia”.

Zakładanie łąk kwietnych w celu wzbogacania pszczołom bazy pożytkowej w miejscu ich naturalnego występowania oraz okolicach barci i kłód bartnych.