Zapisy na warsztaty

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz oczekiwanie na kontakt telefoniczny od organizatora szkolenia „Leśna Chata”.

na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji warsztatów bartniczych dostępna pod nazwą "Polityka Prywatności" znajdującą się w menu głównym "O Nas", stopce strony, lub pod adresem: https://fundacjanowaziemia.pl/polityka-prywatnosci-wraz-z-informacja-o-ochronie-danych-osobowych/
na własną odpowiedzialność korzystać z narzędzi bartniczych i nie będę miał żadnych roszczeń, oraz nie będzę żądał odszkodowania za wynikłe szkody powstałe podczas trwających warsztatów bartniczych, ponieważ zobowiązuję się do zorganizowania ubezpieczenia we własnym zakresie, o czym zostałem poinformowany przed przystąpieniem do szkolenia.

Zobacz również:

Opis projektu „Warsztaty Bartnicze”

Plan Warsztatów Bartniczych czerwiec 2021r.